”AFA har kanske fattat besluten
lite lättvindligt”

Det finns ingen bra enhetlig metod för att beräkna livränta och inkomstförlust vid arbetsskada.
Det menar Claes Jansson, expert på försäkringsrätt på LO-TCO Rättsskydd.
– Den uppfattning jag har är att det här är väldigt komplicerat. Man får försöka bedöma vad som är sannolikt att personen skulle haft i lön, säger han.

AFA ska göra en skaderättslig bedömning vid arbetsskada/sjukdom. Och uppskatta vilken lön den skadade sannolikt skulle haft utan skadan.
– Men ersättningen ska inte enbart baseras på lönen före skadan, utan även på vad som är sannolikt att personen skulle haft i lön i framtiden om den inte skadat sig, säger Claes Jansson, enhetschef på LO-TCO Rättsskydd.

Att generellt utgå från den taxerade inkomsten före skadan för att beräkna livräntan, är dock inget han rekommenderar.
– Om man bara tittar på den taxerade inkomsten, då blir jag lite tveksam. Det kan vara väldigt osäkert, både för- och nackdelar. Man måste ha lite mer uppgifter, säger Claes Jansson.
Att fråga facket om löneutvecklingen kan vara en väg.
– Det brukar de ha bra koll på, säger han.

AFA ska sedan räkna upp inkomsten varje år för att livräntan inte ska urholkas. Det sker vanligen utifrån samma schablonuppräkning som Trafikskadenämnden gör för trafikskadade.
– Det är den praxis man brukar ha på AFA och i allmän domstol, men det är ju alltid en bevisfråga. Det finns ju ingen som kan säga att ”den och den inkomsten skulle jag sannolikt haft om jag inte hade skadat mig”. Därför gör man schablonuppräkningar, säger Claes Jansson.

foto : bjoli : claes jansson, expert pŒ fšrsŠkringsrŠtt, lo-tco rŠttsskydd foto : bjoli : claes jansson, expert pŒ fšrsŠkringsrŠtt, lo-tco rŠttsskydd
Claes Jansson är expert på försäkringsrätt på LO-TCO Rättsskydd. FOTO: BJÖRN LINDAHL
Den uppfattning jag har är att det här är väldigt komplicerat – särskilt för personer som inte har kunskaper om hur man ska beräkna

Varför tror du Leif Kåvestad lyckats få upp ersättningen och livräntan både för sig själv och flera andra?
– Jag kan tänka mig att din uppgiftslämnare varit duktig på att plocka fram underlag som visar att den schablonisering som AFA tillämpat varit felaktig. Då har AFA insett att de måste backa – och det är ju jättebra. AFA kanske har fattat besluten lite lättvindligt, säger Claes Jansson.

Men AFA verkar ju använda sig av lite olika beräkningsgrunder?
– Det är ju någonting man får leva med. Den uppfattning jag har är att det här är väldigt komplicerat – särskilt för personer som inte har kunskaper om hur man ska beräkna, säger han.

Domen i Högsta Domstolen från 2008 innebär, enligt Claes Jansson, att man har rätt till omprövning av beslutet, om inkomstförlusten överstiger tio procent av lönen.
Även om dessa villkor inte uppfylls i anslutning till skadan, så kan förändringar ske senare i livet som gör att man då har rätt till livränta, exempelvis om man inte längre kan arbeta.
Då kan man kräva att AFA omprövar beslutet och begära ersättning för inkomstförlust. Om man beviljas livränta har man rätt till livränta livet ut. Efter 65 års ålder halveras den dock.