”Han hann aldrig
njuta av pengarna”

Erik, 69, hann aldrig få sina pengar.
Utredningen tog över två år.
Under tiden dog han.
Ersättningen på 600 000 kronor från AFA tillföll dödsboet.
– Jag ser ju hur grovt han blivit lurad, säger ombudet Leif Kåvestad.

Ersättningen går till dödsboet
Erik
Ålder: Avliden. Dog 2013, 69 år gammal.
Tidigare yrke: Smed, maskinreparatör, diamantborrare, byggnadsarbetare.
Arbetsskada: Förslitningsskador i ryggen. Godkändes 1983. Då var Erik 39 år. Sjukpensionär vid 59.
Ersättning från AFA: 608 000 kronor. Tillfaller dödsboet.

Erik var bara 39 år när han drabbades av förslitningsskador i ryggen som byggnadsarbetare på ackord i Skåne. Han hade arbetat som smed, maskinreparatör och diamantborrare. Försäkringskassan godkände arbetsskadan 1983.

När Erik inte längre kunde utföra sina arbetsuppgiften blev han omplacerad till kontorsarbete 1991. Då sänktes lönen med 5 000 kronor i månaden. Den lilla livränta han fick från Försäkringskassan täckte inte inkomstförlusten.
Det menade dock AFA att den gjorde när Erik vände sig dit och nekade honom därför ersättning.
54 år gammal sjukpensionerades han 1998.

Av en tillfällighet kom Erik i slutet av 2012 i kontakt med Leif Kåvestad som hade råkat ut för nästan samma sak. Han erbjöd sig att bli Eriks ombud och begärde omprövning av AFA:s beslut från tidigt 90-tal.
Handläggningstiden skulle bli lång, sex till åtta månader uppgav AFA. Men utredningen drog ut på tiden längre än så.
Den tog 2,5 år.
Under tiden hann Erik dö.

Han avled 69 år gammal, i augusti 2013.
Inte förrän i maj 2015 var utredningen klar. ”Vi beklagar den långa handläggningstiden”, skrev AFA i beslutet.
Då hade Erik varit död i 21 månader
Han beviljades 212 000 kronor i ersättning för inkomstförlust och 24 000 kronor i dröjsmålsränta.
– Han hann han aldrig uppleva det, stackaren, säger Leif Kåvestad.
Pengarna tillföll dödsboet.

foto : ola axman : 19 februari 2016 stockholm. leif kåvestad berättar om sin kamp mot afa för att få ut sin rätta ersättning för sin arbetsskada och hjälper idag många andra att få rätt ersättning mot afa försäkringar. han menar att afa försäkringar som ägs av lo, tco och näringslivet har satt i system att betala ut för lite pengar till arbetsskadade som förlorar stora pengar under en livstid. foto: ola axman foto : ola axman : 19 februari 2016 stockholm. leif kåvestad berättar om sin kamp mot afa för att få ut sin rätta ersättning för sin arbetsskada och hjälper idag många andra att få rätt ersättning mot afa försäkringar. han menar att afa försäkringar som ägs av lo, tco och näringslivet har satt i system att betala ut för lite pengar till arbetsskadade som förlorar stora pengar under en livstid. foto: ola axman
FOTO: OLA AXMAN
Det som är skrämmande är att det är helt påhittade siffror Leif Kåvestad

Leif Kåvestad har fortsatt som ombud för dödsboet, på uppdrag av Eriks barn. När han granskade inkomstunderlaget som AFA tagit fram blev han förvånad.
– Inte en siffra stämde. Samtliga uppgifter var felaktiga, säger Leif Kåvestad.
– Han hade fått för lite livränta i jämförelse med vad han hade tjänat. Han hade inte ersatts för den faktiska inkomstförlusten, säger han.

Varför hade det blivit fel, menar du?
– AFA har inte använt sig av inkomstuppgifterna från Skatteverket. Det är grava felaktigheter. Det som är skrämmande är att det är helt påhittade siffror, säger han.
– Jag ser ju hur grovt han har blivit lurad.

Han överklagade beslutet till Omprövningsavdelningen på AFA. Och krävde ersättning för Eriks faktiska inkomstförlust 1993–2008, att ersättningen skulle baseras på den taxerade inkomsten hos Skatteverket, samt halv livränta från 65 års ålder fram till Eriks dödsdag.

Han fick rätt och AFA betalade ut ytterligare 372 000 kronor till dödsboet i augusti 2015. Men det räcker inte heller, menar Leif Kåvestad.
– Han borde ha fått drygt 350 000 kronor mer.
Korrespondensen har pågått i snart 4,5 år och uppgår nu till 96 skrivelser i detta ärende. AFA uppmanar honom att överklaga till Skiljenämnden om han inte är nöjd.
– Men jag vet ju att det kommer att ta 1,5 år innan de fattat ett beslut, säger Leif Kåvestad.

Fotnot: Erik är inte mannens riktiga namn. Anhöriga vill att hans identitet förblir okänd.