foto : joneng : 20160411 stockholm. vi granskar fšrsŠkringsjŠtten afa med 198 miljarder i tillgŒngar, som  snŒlar pŒ utbetalningarna till  arbetsskadade och sjuka.   foto: jonas eng foto : joneng : 20160411 stockholm. vi granskar fšrsŠkringsjŠtten afa med 198 miljarder i tillgŒngar, som  snŒlar pŒ utbetalningarna till  arbetsskadade och sjuka.   foto: jonas eng
AFA Försäkrings huvudkontor i Stockholm. FOTO: JONAS ENG

Detta är AFA Försäkring

• Arbetsmarknadens försäkringsaktiebolag. Det är fackförbundens och arbetsgivarnas gemensamma försäkringsbolag. Ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
• Består av AFA Livförsäkringsaktiebolag, AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. Verksamheten drivs utan vinstsyfte.
• Genom kollektivavtalen är 4,5 miljoner anställda försäkrade.
• Avtalsförsäkringarna kompletterar de lagstadgade försäkringarna och ska ge extra ekonomisk trygghet vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.
• Arbetsgivaren tecknar försäkring och betalar premien.
• Skadeutbetalningarna var 9,9 miljarder kronor 2015.
• AFA förvaltar 200 miljarder kronor.
• Du kan få ersättning för arbetsskada om du skadas på arbetsplatsen eller på väg till eller från arbetet eller för arbetssjukdom.
• Försäkringskassan utreder och godkänner arbetsskador och arbetssjukdomar.

Vad är en arbetsskada?
En personskada som uppkommit genom olycksfall i arbetet, färdolycksfall eller arbetssjukdom.
Vad är en arbetssjukdom?
Orsakas av något skadligt i arbetsmiljön som påverkar din fysiska eller psykiska hälsa, ex tungt eller ensidigt arbete, vibrationer, buller, kemiska ämnen, psykiskt påfrestande förhållanden.
Vad är livränta?
Om en arbetsskada gjort att din förmåga att skaffa dig inkomst genom arbete blivit nedsatt, och inkomstförlusten varar minst ett år, så kan du få livränta. Allstå ersättning för din framtida inkomstförlust.
När livränta beräknas så jämförs den inkomst du skulle haft, om du inte skadat dig, med den inkomst du beräknas få med skadan. Livräntan är skillnaden mellan dessa inkomster.

Källor: AFA Försäkring och Försäkringskassan.