Betalade tillbaka
40 miljarder – till arbetsgivarna

AFA har 198 miljarder i tillgångar.
Och har så mycket pengar i kassakistan att de betalade tillbaka 40 miljarder till arbetsgivarna.
Samtidigt har det blivit svårare för arbetsskadade att få ersättning.
– AFA samlar pengarna på hög i stället för att ge dem till människor som har rätt till dem. Det är arbetstagarna som borde ha fått de här pengarna, säger Leif Kåvestad, 72.

Det har med tiden blivit allt svårare för arbetsskadade att få sin sjukdom eller arbetsskada godkänd av AFA Försäkring. Det avslöjar Dagens Arbete och Kommunalarbetaren i en parallell granskning.
Deras granskning visar att:

• 1990 fick 72 procent av de drabbade sin arbetssjukdom godkänd av AFA.
• 15 år senare var andelen 16 procent.
Samtidigt har arbetsgivarnas premie till AFA sjunkit dramatiskt.
• 1979 var premien en halv procent (0,52) av lönesumman.
• I dag är premien en tiotusendel – 0,01 procent – av lönesumman. Alltså en 52-del av vad den var 1979.

Svårast är att få en arbetssjukdom godkänd, som exempelvis förslitning. Av dem som anmälde att de blev sjuka 2014 har hittills bara tre procent, 291 personer, fått sin arbetssjukdom godkänd av AFA, uppger Kommunalarbetaren.

Eftersom den statliga försäkringen blivit så extremt urholkad så har AFA också följt med i den urholkningen Claes Jansson, expert på försäkringsrätt och enhetschef på LO-TCO Rättsskydd
anitra steen / hand out anitra steen / hand out
Anitra Steen är styrelseordförande i AFA Livförsäkring, AFA Sjukförsäkring och AFA Trygghetsförsäkring sedan 2013.

Långa handläggningstider är en orsak, enligt AFA.
Att arbetsskadade nekas ersättning beror knappast på resursbrist.
AFA har 198 miljarder kronor i tillgångar. Det motsvarar statens utgifter 2016 för hela försvaret, alla universitet och högskolor, hela a-kassan, aktivitetsstödet, samt alla övriga utgifter som rör arbetsmarknadspolitiken. Förra året betalade AFA Försäkring ut totalt 9,9 miljarder kronor till försäkrade.

Men Claes Jansson, expert på försäkringsrätt och enhetschef på LO-TCO Rättsskydd, ställer inte riktigt upp på resonemanget.
– Det är lite förenklat, säger han.
– Att AFA inte betalar ut så mycket pengar i ersättning längre har att göra med att Försäkringskassan inte fattar beslut om arbetsskada i samma utsträckning som tidigare.
– Tanken är ju att AFA-försäkringen ska vara ett komplement till den statliga försäkringen, men eftersom den statliga blivit så extremt urholkad så har AFA också följt med i den urholkningen, säger Claes Jansson.
Försäkringsjätten hade för mycket pengar i kassakistan. De senaste fem åren har AFA därför betalat tillbaka 40 miljarder kronor till arbetsgivarna. Det visar Dagens Arbetes granskning.

foto : bjoli : claes jansson, expert pŒ fšrsŠkringsrŠtt, lo-tco rŠttsskydd foto : bjoli : claes jansson, expert pŒ fšrsŠkringsrŠtt, lo-tco rŠttsskydd
Claes Jansson. FOTO: BJÖRN LINDAHL
Det är anmärkningsvärt att Svenskt Näringsliv kommer så lätt undan i den här debatten Claes Jansson

Det gör arbetsskadade Leif Kåvestad, 72 upprörd.
– AFA samlar pengarna på hög i stället för att ge dem till människor som har rätt till dem. Det är arbetstagarna som borde ha fått de här pengarna, säger han.
Claes Jansson på LO-TCO Rättsskydd kommenterar:
– Det stämmer ju att det finns pengar i systemet som borde gå till de arbetsskadade i stället för att man återbetalar pengarna till arbetsgivarna. Men för att det ska funka så måste Svenskt Näringsliv gå med på förbättringar i försäkringsvillkoren. Det har de inte gjort hittills och jag tycker det är anmärkningsvärt att Svenskt Näringsliv kommer så lätt undan i den här debatten.