BLÅSTA PÅ FÖRSÄKRINGEN

Deras kroppar är trasiga, deras liv förstörda.
De har slitit ut sig och skadat sig i tunga arbeten, i byggsvängen, redan som unga.
De har kroniska smärtor, kan inte lyfta armarna, inte bära, inte längre greppa hammaren och svär över glas som glider dem ur händerna.
De har blivit sjukskrivna, sjukpensionerade – och fattiga.

”Vi arbetar för ett tryggare arbetsliv. Genom kollektivavtalade försäkringar skapar vi trygghet på jobbet för fyra miljoner människor”.
Så marknadsför sig AFA Försäkring – arbetsgivarnas och fackförbundens gemensamma försäkringsbolag.
Med tillgångar på 198 miljarder kronor.

Aftonbladet granskar nu försäkringsjätten som påstås snuva arbetsskadade på livränta.
Erik, Bengt och Ingvar fick inte en krona från AFA – förrän hjälten Leif Kåvestad, 72, själv arbetsskadad – kom till deras hjälp.
Alla hann dock inte uppleva glädjen, utan dog innan pengarna betalades ut.

”AFA har satt i system att betala ut för lite”

Du kan ha pengar att hämta hos AFA – från arbetsskadeförsäkringen – utan att veta om det.
Det rör sig om livränta.
Och kan handla om miljonbelopp.
Leif Kåvestad, 72, fick sina pengar först på ålderns höst – efter en lång strid.
Nu hjälper han andra mot försäkringsjätten.

Leif Kåvestad var 42 år när han drabbades av en kronisk arbetsskada som byggnadssnickare, med livslång inkomstförlust som följd. Men det var först när han gått i pension som han fick veta att han under alla år, sedan arbetsskadan, haft rätt till livränta från AFA Försäkring.
Han var därför 66 år när han ansökte om livränta och ersättning för inkomstförlust hos AFA.
Det kom att bli en lång och segdragen process. Han läste på i lagar, domar och förordningar. Det var tack vare sina nyförvärvade kunskaper och sin enträgenhet som han lyckades få rätt mot försäkringsbolaget sju gånger sedan han överklagat.

foto : ola axman : 19 februari 2016 stockholm. leif kåvestad berättar om sin kamp mot afa för att få ut sin rätta ersättning för sin arbetsskada och hjälper idag många andra att få rätt ersättning mot afa försäkringar. han menar att afa försäkringar som ägs av lo, tco och näringslivet har satt i system att betala ut för lite pengar till arbetsskadade som förlorar stora pengar under en livstid. foto: ola axman foto : ola axman : 19 februari 2016 stockholm. leif kåvestad berättar om sin kamp mot afa för att få ut sin rätta ersättning för sin arbetsskada och hjälper idag många andra att få rätt ersättning mot afa försäkringar. han menar att afa försäkringar som ägs av lo, tco och näringslivet har satt i system att betala ut för lite pengar till arbetsskadade som förlorar stora pengar under en livstid. foto: ola axman
Leif Kåvestad menar att AFA Försäkring, som ägs av LO, TCO och Svenskt Näringsliv, har satt i system att betala ut för lite pengar till arbetsskadade. FOTO: OLA AXMAN

”Många tror det sköts per automatik”

Det var efter en intervju med Leif Kåvestad i Byggnadsarbetaren i februari 2014, som det stod klart att han inte var den enda arbetsskadade som blivit utan livränta. Då började andra före detta byggjobbare höra av sig och bad om hans hjälp.
– Jag hjälper nu fyra stycken, sedan hjälper jag några som hamnat hos Försäkringskassan. Jag sköter alla överklaganden. De här gubbarna – några av dem är svårt skadade, en sitter i rullstol, en är död – de har smärtor, de kan inte sova på nätterna. Det är personer som farit illa på alla sätt.
Han är deras ombud, utan egen ekonomisk vinning.
Grunden för att få livränta från AFA är att Försäkringskassan godkänt arbetsskadan. Om AFA beviljar livränta har man även rätt till halv livränta efter 65 års ålder, livet ut.

Men en del som skadat sig vet inte om att de kan ha rätt till livränta och att de själva måste ansöka om detta hos AFA.
– Många tror att det här sköts per automatik av Försäkringskassan och AFA, det trodde jag med. Men så är det inte, säger Leif Kåvestad.
Han har sammantaget granskat ett 40-tal arbetsskadeärenden som handläggs av AFA.
– De har antingen gått miste om livränta eller anser att de fått för lite i ersättning. Några har inte fått någon ersättning alls, säger han.

AFA samlar pengarna på hög i stället för att ge dem till människor som har rätt till dem. Det är arbetstagarna som borde ha fått de här pengarna. Leif Kåvestad

”AFA luras”

Det beror inte på resursbrist.
AFA har 198 miljarder kronor i tillgångar.
Samtidigt som arbetsskadade måste kämpa för ersättning.
Detta gör Leif Kåvestad upprörd.
– AFA samlar pengarna på hög i stället för att ge dem till människor som har rätt till dem. Det är arbetstagarna som borde ha fått de här pengarna, säger han.
Hans dom över AFA är hård.
– AFA luras. De blåser människor på ersättningar. De betalar ut för lite.

foto : ola axman : 19 februari 2016 stockholm. leif kŒvestad berŠttar om sin kamp mot afa fšr att fŒ ut sin rŠtta ersŠttning fšr sin arbetsskada och hjŠlper idag mŒnga andra att fŒ rŠtt ersŠttning mot afa fšrsŠkringar. han menar att afa fšrsŠkringar som Šgs av lo, tco och nŠringslivet har satt i system att betala ut fšr lite pengar till arbetsskadade som fšrlorar stora pengar under en livstid. hŠr tillsammans med aftonbladets reporter mary mŒrtensson gŒr de igenom olika siffror och fall. foto: ola axman foto : ola axman : 19 februari 2016 stockholm. leif kŒvestad berŠttar om sin kamp mot afa fšr att fŒ ut sin rŠtta ersŠttning fšr sin arbetsskada och hjŠlper idag mŒnga andra att fŒ rŠtt ersŠttning mot afa fšrsŠkringar. han menar att afa fšrsŠkringar som Šgs av lo, tco och nŠringslivet har satt i system att betala ut fšr lite pengar till arbetsskadade som fšrlorar stora pengar under en livstid. hŠr tillsammans med aftonbladets reporter mary mŒrtensson gŒr de igenom olika siffror och fall. foto: ola axman
Aftonbladet får ta del av Leif Kåvestads dokumentation. FOTO: OLA AXMAN

Aftonbladet har tagit del av handlingarna i de fall vi nu granskar.
Papperskriget har pågått i fem år och omfattar hundratals skrivelser som fyller otaliga pärmar i Leif Kåvestads lilla lägenhet.
Han är tvärförbannad.
– Alla har fått fel ersättning. AFA har satt i system att betala ut för lite i ersättning, säger Leif Kåvestad.
Livräntan ska täcka inkomstbortfallet, alltså skillnaden mellan lönen man hade före skadan – och den inkomst man haft efter skadan.
– AFA ska ersätta det verkliga inkomstbortfallet, men följer inte ens skadeståndslagen, säger Leif Kåvestad.

”Följer inte gällande lagar”

foto : ola axman : 19 februari 2016 stockholm. leif kåvestad berättar om sin kamp mot afa för att få ut sin rätta ersättning för sin arbetsskada och hjälper idag många andra att få rätt ersättning mot afa försäkringar. han menar att afa försäkringar som ägs av lo, tco och näringslivet har satt i system att betala ut för lite pengar till arbetsskadade som förlorar stora pengar under en livstid. foto: ola axman foto : ola axman : 19 februari 2016 stockholm. leif kåvestad berättar om sin kamp mot afa för att få ut sin rätta ersättning för sin arbetsskada och hjälper idag många andra att få rätt ersättning mot afa försäkringar. han menar att afa försäkringar som ägs av lo, tco och näringslivet har satt i system att betala ut för lite pengar till arbetsskadade som förlorar stora pengar under en livstid. foto: ola axman
FOTO: OLA AXMAN

I de fall han granskat överensstämmer inte uppgifterna från AFA med den taxerade inkomsten från Skatteverket.
– Det innebär att de kan förlora halva sin livränta, säger han om de skadade.
Inkomsten före skadan ska sedan räknas upp varje år för att beräkna livräntan, så den inte urholkas. Då använder sig AFA gärna av en praxis som Leif Kåvestad menar missgynnar de arbetsskadade och som han finner märklig. AFA gör samma schablonuppräkningar av lönen som Trafikskadenämnden.

– Men det gäller ju trafikskadade – och inte arbetsskadade, säger han.
Leif Kåvestad anser att det korrekta vore att basera löneuppräkningen på snittlönerna i det aktuella yrket. Statistiken finns hos fackförbunden, i hans fall hos Byggnads.
– AFA har ett eget regelverk och praxis, men dessa följer inte gällande lagar, prejudicerande domar eller försäkringsvillkoren, säger Leif Kåvestad och hänvisar till en dom i Högsta domstolen 2008.

En man hann dö medan utredningen pågick

– För att man ska vara klar över vad som gäller måste man titta på domen i Högsta domstolen. I domen står att man ska ha full ersättning för inkomstförlusten. Schablonuppräkningar strider mot domen. Det framgår klart att man inte kan bygga bedömningar om skadeståndet på schabloner, säger han.
– Men AFA använder sig av en egen praxis vilket innebär att de blåser människor på ersättning.
– Var får de siffrorna från? säger Leif Kåvestad.
En av alla de frågor han ställer till tjänstemännen för att få klarhet i vad som gäller.
– Men jag har inte fått svar på en enda fråga. Det är en rättsäkerhetsfråga, säger Leif Kåvestad.
Han fortsätter:
– Det finns ingen relevans i de siffror som AFA tar fram. Det gör att många inte förstår, känner sig dumma och ger upp. Man känner sig helt bortkollrad och har inte själv råd att anlita en jurist för att driva ärendet vidare. Man orkar inte med det samtidigt som man har ont. Det här skulle jag aldrig orkat med när jag blev sjuk. För då låg jag bara och hade ont hela tiden.

foto : ola axman : 19 februari 2016 stockholm. leif kŒvestad berŠttar om sin kamp mot afa fšr att fŒ ut sin rŠtta ersŠttning fšr sin arbetsskada och hjŠlper idag mŒnga andra att fŒ rŠtt ersŠttning mot afa fšrsŠkringar. han menar att afa fšrsŠkringar som Šgs av lo, tco och nŠringslivet har satt i system att betala ut fšr lite pengar till arbetsskadade som fšrlorar stora pengar under en livstid. foto: ola axman foto : ola axman : 19 februari 2016 stockholm. leif kŒvestad berŠttar om sin kamp mot afa fšr att fŒ ut sin rŠtta ersŠttning fšr sin arbetsskada och hjŠlper idag mŒnga andra att fŒ rŠtt ersŠttning mot afa fšrsŠkringar. han menar att afa fšrsŠkringar som Šgs av lo, tco och nŠringslivet har satt i system att betala ut fšr lite pengar till arbetsskadade som fšrlorar stora pengar under en livstid. foto: ola axman
Leif Kåvestad kritiserar även AFA Försäkrings långa handläggningstider. FOTO: OLA AXMAN

Leif Kåvestad har nu anmält AFA till Finansinspektionen.
– Jag har sammanställt en lista på 40 personer som har en godkänd arbetsskada, men som inte fått ut rätt ersättning. Därför har jag anmält.
Han kritiserar även de långa handläggningstiderna, att det kan dröja 13 månader innan AFA ens påbörjar ett ärende. Sedan kan det pågå i åratal, hans eget fall i 5,5 år.
– Det är inte rättssäkert. En man hann dö medan utredningen pågick.

Ur Högsta domstolens dom 2008, Mål nr T 2038-07

• ”Ersättning för inkomstförlust motsvarar skillnaden mellan den inkomst som den skadelidande skulle ha kunnat uppbära om han inte hade skadats – inkomstunderlaget – och den inkomst som han trots skadan har eller borde ha uppnått eller som han kan beräknas komma att uppnå” (enligt Skadeståndslagen 5 Kap 1§).
• ”Utgångspunkten i skadeståndslagen beträffande skadestånd för inkomstförlust är att den skadelidande genom skadeståndet skall försättas i samma ekonomiska situation som om skadan inte alls hade inträffat (a. prop. s. 103)”
• ”Lagutskottet uttalade i sitt betänkande med anledning av förslaget (LU 1975:16) att övergången till ett ekonomiskt invaliditetsbegrepp skulle möjliggöra en individuell bedömning av inkomstförlusten och att ersättningen skulle avse de faktiska försörjningsekonomiska konsekvenserna av skadan. Lagutskottet betonade vidare att en skadeståndsprövning av detta slag ställer stora krav på utredningen eftersom man inte kan bygga bedömningen på schabloner utan i stället måste se till att utredningen i det enskilda fallet blir så fullständig som möjlig”.